تصویر درس کارور Photoshop
فناوری اطلاعات

کارور Photoshop از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات می باشد و شامل وظایفی از قبیل بکارگیری نرم افزار فتوشاپ، کار با ابزارهای فتوشاپ، کار با پالت لایه ها، ترسیم و نقاشی ، کار با رنگ ، نور و تصاویر، کار با فیلترها، کار با پالت ها و آماده سازی فایل جهت چاپ و نمایش دیجیتال می باشد.

تصویر درس تایپ سریع و ده انگشتی
فناوری اطلاعات

اين شايستگي با نام دوره تايپ سريع يا ده انگشتي جهت همه متقاضياني مفيد خواهد بود كه كار با كامپيوتر در محيط كار يا زندگي روزمره تاثير دارد يا ميخواهند در زمينه شايستگي تايپ سريع يا تايپ ده انگشتي مهارت كسب كنند.